Các cấp độ tài khoản và hoa hồng trên Xóm Key

Hoa hồng: là số tiền Cộng Tác Viên sẽ nhận được cho mỗi đơn hàng đã hoàn thành. Số tiền sẽ được cộng vào Ví Số Dư của Cộng Tác Viên, khi tích đủ từ 100.000 VNĐ trở lên, Cộng Tác Viên có thể rút tiền từ Ví Số Dư về tài khoản ngân hàng của chính mình.

Last updated