💈Lưu ý đặc biệt với gói Adobe Account Cấp Sẵn

Hướng dẫn này dành riêng cho gói Adobe Account Cấp Sẵn, vì gói này đơn giản hơn nhiều nên mình tách nó ra cho AE dễ theo dõi.

Một số liên kết hữu ích:

Một số lưu ý:

  • Không đăng nhập tài khoản bằng IP Nga hoặc Belarus. Lý do: https://blog.adobe.com/en/publish/2022/03/04/adobe-stops-all-new-sales-in-russia => vi phạm rule này mình không back tiền.

  • Không thêm số điện thoại vào tài khoản trên trang account.adobe.com.

  • Sau khi nhận acc, việc đầu tiên bạn bắt buộc phải thêm secondary email vào acc vì sau này login lâu lâu Adobe sẽ yêu cầu điền mã login (Adobe check bảo mật khi login IP lạ), có thể lần đầu sau khi mua hàng, bạn đăng nhập sẽ yêu cầu mã login => có chi cứ ping mình mình gửi mã nha (Secondary Email dùng để nhận code khi login / reset pass). * Cách thêm Secondary Email: * - Truy cập URL: https://account.adobe.com/profile => kéo xuống dòng Secondary email => nhấn Add => điền email hay dùng của bạn vào => nhập code verify => DONE.

  • Bạn có thể đổi pass hoặc không tuỳ ý nhưng mình khuyên bạn nên đổi pass, sau khi thêm Secondary Email thì bạn có quyền đổi pass tài khoản.
 * Cách đổi password (yêu cầu phải thêm Secondary Email trước): * - Truy cập URL: https://account.adobe.com/security => kéo xuống dòng Current password => nhấn Change => điền pass cũ => .... điền pass mới => DONE.

  • Đặc biệt với gói Account Cấp Sẵn, ở lần login đầu tiên trên ứng dụng Adobe Creative Cloud trên MacOS hay Windows, nó sẽ hiển thị cho phép bạn chọn profile, bạn hãy chọn dòng profile Company or School Account và sử dụng nha (đừng chọn dòng Personal Profile).

Chúc các bạn thành công!!!

Last updated