💡Chương trình Cộng Tác Viên trên Xóm Key

Cộng tác viên là gì? Cộng Tác Viên (Affiliate) là chương trình giúp khách hàng bất kỳ trên Xóm Key kiếm được tiền bằng cách chia sẻ liên kết ref các sản phẩm và dịch vụ của xomkey.com trên mạng xã hội hoặc blog cá nhân. Với mỗi lượt mua hàng, bạn sẽ nhận được 1 khoảng hoa hồng cho mỗi sản phẩm đã bán thành công.

# Các bước đăng ký để mở tính năng Cộng Tác Viên trên Xóm Key:

  • Truy cập trang web: https://xomkey.com/ctv. Tại đây bạn có thể đăng ký hoặc nhờ admin kích hoạt tính năng Cộng Tác Viên nếu đã có account trước đó trên Xóm Key.

  • Bắt đầu tạo link ref bằng công cụ: https://xomkey.com/ctv/#/cong-cu. Link ref sản phẩm sẽ có dạng: https://xomkey.com/yam/adobe/?ref=locha9066 (với locha9066 là tên username của bạn).

  • Với mỗi lượt mua hàng thành công, Xóm Key sẽ trích % tiền trên giá trị của sản phẩm. Bạn sẽ chia khoảng tiền lợi nhuận này với Admin.

# Tại sao Admin chia lợi nhuận với Cộng Tác Viên?

  • Lợi cho cả 2 vì Admin chấp nhận số tiền lời nhận được thấp hơn nhưng có nhiều người mua hàng hơn.

  • Trang web nếu muốn phát triển lâu dài buộc phải có Cộng Tác Viên đi cùng. Tính năng Cộng Tác Viên này sẽ không bao giờ bị bỏ rơi, mình đầu tư rất nhiều vào việc phát triển tính năng này với mong muốn có nhiều đơn hàng hơn trên Xóm Key.

Last updated