🖐️Lưu ý cần đọc (gồm 2 lưu ý cho gói Nâng Cấp Email Chính Chủ && gói Account Cấp Sẵn)

Nếu bạn mua gói Account Cấp Sẵn (bao nhiêu GB Cloud không quan trọng, miễn là bạn mua gói có chữ Account Cấp Sẵn như hình dưới) thì đọc hướng dẫn sau: Lưu ý đặc biệt với gói Adobe Account Cấp Sẵn

Còn nếu bạn mua gói Nâng Cấp Email Chính Chủ thì đọc hướng dẫn sau: Một số việc cần làm và lưu ý khi mua Adobe gói Nâng Cấp Email Chính Chủ trên Xóm Key

Last updated