💫2. Cài Đặt Adobe Creative Cloud để và bắt đầu sử dụng bản quyền

Sau khi 1. Cách gỡ sạch tất cả app Adobe đã crack, các bạn có thể cài đặt Adobe Creative Cloud và chọn phần mềm muốn sử dụng như Photoshop, Illustrator, After Effect hay Premiere,... nhấn Install / Download. Sau khi cài đặt xong thì mở và sử dụng bình thường.

Last updated